CAR-302,196 - (53034-67-6)

Wprowadzenie

Nazwa: CAR-302,196; (1-methylpiperidin-4-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxypent-3-ynoate
* IUPAC
Numer CAS: 53034-67-6
Wzór chemiczny: C16H25NO3
Masa cząsteczkowa: 279.3746 g
Procent Mass: C 68.786 %; H 9.0196 %; N 5.0135 %; O 17.180 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 1
wiązanie sigma: 46
Obligacje Pi: 3
Całkowity: 49
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 1
Hybrydyzacja: single bonded carbons, oxygens, and nitrogen are sp3; double bonded carbon and oxygen are sp2; triple bonded carbons are sp

Po więcej informacji

źródła