CAR-302,196 - (53034-67-6)

Inleiding

naam: CAR-302,196; (1-methylpiperidin-4-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxypent-3-ynoate
* IUPAC
CAS nommer: 53034-67-6
chemiese formule: C16H25NO3
molêre massa: 279.3746 g
massa Persent: C 68.786 %; H 9.0196 %; N 5.0135 %; O 17.180 % 

klassifikasie

binding

dubbelbindings: 1
trippelbindings: 1
Sigma Bonds: 46
Pi Bonds: 3
Totaal: 49
karboksielgroep Groepe: 0
hidroksielgroepe: 1
verbastering: single bonded carbons, oxygens, and nitrogen are sp3; double bonded carbon and oxygen are sp2; triple bonded carbons are sp

Vir meer inligting

Bronne