PERMETHRIN - (52645-53-1)

Giới thiệu

Tên: permethrin
* IUPAC
Số CAS: 52645-53-1
Công thức hóa học: C21H20Cl2O3
Khối lượng phân tử: 391.2877 g
Lễ Percent: C 64.460 %; H 5.1519 %; Cl 18.121 %; O 12.266 % 

phân loại

• hữu cơ • anken • thơm • este • phenol ether

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 8
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 48
Trái phiếu Pi: 8
Tổng số: 56
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn