PROPIOLIC ACID - (471-25-0)

Giới thiệu

Tên: propiolic acid; 2-propynoic acid*; acetylene carboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 471-25-0
Công thức hóa học: C3H2O2
Khối lượng phân tử: 70.04678 g
Lễ Percent: C 51.440 %; H 2.8779 %; O 45.682 % 

phân loại

Tính chất vật lý


Điểm sôi:*
183°C 1 = 456.15 K = 361.4°F

* - 1 atm pressure

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 1
Trái phiếu Sigma: 6
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 8
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 3-488.