PROPIOLIC ACID - (471-25-0)

Wprowadzenie

Nazwa: propiolic acid; 2-propynoic acid*; acetylene carboxylic acid
* IUPAC
Numer CAS: 471-25-0
Wzór chemiczny: C3H2O2
Masa cząsteczkowa: 70.04678 g
Procent Mass: C 51.440 %; H 2.8779 %; O 45.682 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne


Temperatura wrzenia:*
183°C 1 = 456.15 K = 361.4°F

* - 1 atm pressure

klejenie

wiązań podwójnych: 0
wiązań potrójnych: 1
wiązanie sigma: 6
Obligacje Pi: 2
Całkowity: 8
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 3-488.