HOMOGENTISIC ACID - (451-13-8)

Giới thiệu

Tên: homogentisic acid; (2,5-dihydroxyphenyl)acetic acid*; melanic acid
* IUPAC
Số CAS: 451-13-8
Công thức hóa học: C8H8O4
Khối lượng phân tử: 168.14672 g
Lễ Percent: C 57.143 %; H 4.7955 %; O 38.060 % 
đồng phân:  vanillic acid

phân loại

• hữu cơ • thơm • axit cacboxylic • phenol

Sử dụng / Chức năng

• "An intermediate product of tyrosine catabolism; found in urine in alkaptonuria." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 20
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 24
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 2
lai: double bonded carbons and oxygens are sp2; remaining carbons and oxygen are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 21.