HOMOGENTISIC ACID - (451-13-8)

Wprowadzenie

Nazwa: homogentisic acid; (2,5-dihydroxyphenyl)acetic acid*; melanic acid
* IUPAC
Numer CAS: 451-13-8
Wzór chemiczny: C8H8O4
Masa cząsteczkowa: 168.14672 g
Procent Mass: C 57.143 %; H 4.7955 %; O 38.060 % 
izomery:  vanillic acid

Klasyfikacja

Zastosowania / Funkcja

• "An intermediate product of tyrosine catabolism; found in urine in alkaptonuria." 1

klejenie

wiązań podwójnych: 4
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 20
Obligacje Pi: 4
Całkowity: 24
karboksylowe: 1
grup hydroksylowych: 2
Hybrydyzacja: double bonded carbons and oxygens are sp2; remaining carbons and oxygen are sp3

Po więcej informacji

źródła

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 21.