FLUNIXIN - (38677-85-9)

Giới thiệu

Tên: flunixin; 2-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]pyridine-3-carboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 38677-85-9
Công thức hóa học: C14H11F3N2O2
Khối lượng phân tử: 296.2445496 g
Lễ Percent: C 56.760 %; H 3.7426 %; F 19.239 %; N 9.4561 %; O 10.801 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 7
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 33
Trái phiếu Pi: 7
Tổng số: 40
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn