EINSTEINIUM(III) OXIDE - (37362-94-0)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 37362-94-0
Công thức hóa học: Es2O3
Khối lượng phân tử: 551.9982 g
Lễ Percent: Es 91.304 %; O 8.6953 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn