BISMUTH NEODECANOATE - (34364-26-6)

Giới thiệu

Tên: bismuth neodecanoate
* IUPAC
Số CAS: 34364-26-6
Công thức hóa học: C30H57BiO6 or Bi(OCOC(CH3)2(CH2)5CH3)3
Khối lượng phân tử: 722.75036 g
Lễ Percent: C 49.854 %; H 7.9491 %; Bi 28.914 %; O 13.282 % 

phân loại

• hữu cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn