HOLMIUM FORMATE - (3252-59-3)

Giới thiệu

Tên: holmium formate
* IUPAC
Số CAS: 3252-59-3
Công thức hóa học: Ho(CHO2)3
Khối lượng phân tử: 299.98264 g
Lễ Percent: Ho 54.979 %; C 12.011 %; H 1.0079 %; O 32.000 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn