EPHEDRINE - (299-42-3)

Wprowadzenie

Nazwa: ephedrine; (R*,S*)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
* IUPAC
Numer CAS: 299-42-3
Wzór chemiczny: C10H15NO
Masa cząsteczkowa: 165.2322 g
Procent Mass: C 72.689 %; H 9.1502 %; N 8.4769 %; O 9.6829 % 
izomery:  (+)-pseudoephedrine

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 3
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 27
Obligacje Pi: 3
Całkowity: 30
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 1

Po więcej informacji

źródła