NONOXYNOL-9 - (26571-11-9)

Wprowadzenie

Nazwa: nonoxynol-9; 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy] ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol*; 1-(4-nonylphenyl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25-nonaoxaheptacosan-27-ol
* IUPAC
Numer CAS: 26571-11-9
Wzór chemiczny: C33H60O10
Masa cząsteczkowa: 616.8235 g
Procent Mass: C 64.257 %; H 9.8044 %; O 25.938 % 

Klasyfikacja

Zastosowania / Funkcja

• "Kills sperm" 1

klejenie

wiązań podwójnych: 3
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 103
Obligacje Pi: 3
Całkowity: 106
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 1
Hybrydyzacja: aromatic carbons are sp2; all other carbons and oxygens are sp3

Po więcej informacji

źródła

(1) - Suchocki, John. Conceptual Chemistry: Understanding Our World of Atoms and Molecules; Addison Wesley: San Francisco, California, 2001; p 451.