BISMUTH(III) FORMATE - (25573-24-4)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) formate
* IUPAC
Số CAS: 25573-24-4
Công thức hóa học: Bi(CHO2)3
Khối lượng phân tử: 344.0327 g
Lễ Percent: Bi 60.744 %; C 10.473 %; H 0.8789 %; O 27.903 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn