RUBIDIUM PEROXIDE - (23611-30-5)

Giới thiệu

Tên: rubidium peroxide
* IUPAC
Số CAS: 23611-30-5
Công thức hóa học: Rb2O2
Khối lượng phân tử: 202.9344 g
Lễ Percent: Rb 84.231 %; O 15.768 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 79.39 %

Để biết thêm thông tin

nguồn