GALLIUM(III) FLUORIDE TRIHYDRATE - (22886-66-4)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) fluoride trihydrate
* IUPAC
Số CAS: 22886-66-4
Công thức hóa học: GaF33H2O
Khối lượng phân tử: 144.7334896 g
Lễ Percent: Ga 48.173 %; F 39.379 %; H 1.3928 %; O 11.054 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn