NITROETHANEPEROXOATE* - (2278-22-0)

Giới thiệu

Tên: nitroethaneperoxoate*; peroxyacetyl nitrate; PAN; ethanoic nitric peroxyanhydride; α-oxoethylperoxylnitrate
* IUPAC
Số CAS: 2278-22-0
Công thức hóa học: C2H3NO5
Khối lượng phân tử: 121.04892 g
Lễ Percent: C 19.844 %; H 2.4980 %; N 11.571 %; O 66.086 % 

phân loại

• hữu cơ • este

Sử dụng / Chức năng

• "...an objectionable compound in photochemical smog" 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 2
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 10
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 12
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: double bonded carbon, oxygens, and nitrogen are sp2; single bonded carbon and oxygens are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Kotz, John C. and Purcell, Keith F. Chemlstry and Chemlcal Reactivity, 2nd ed.; CBS College Publishing: New York. NY, 1987; p 98.