YTTERBIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE - (19423-87-1)

pagpapakilala

pangalan: ytterbium(III) chloride hexahydrate
* IUPAC
CAS Number: 19423-87-1
Chemical Formula: YbCl36H2O
Molar Mass: 297.41428 g
mass Percent: Yb 58.181 %; Cl 35.761 %; H 0.6778 %; O 5.3794 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -680.2 kcal/mol 1 = -2,845.96 kJ/mol
S° (s): 94.6 cal/(mol•K) 2 = 395.81 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -580.6 kcal/mol 3 = -2,429.23 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.