UROBILIN - (1856-98-0)

Giới thiệu

Tên: urobilin
* IUPAC
Số CAS: 1856-98-0
Công thức hóa học: C33H42N4O6
Khối lượng phân tử: 590.70978 g
Lễ Percent: C 67.097 %; H 7.1665 %; N 9.4846 %; O 16.251 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 11
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 88
Trái phiếu Pi: 11
Tổng số: 99
carboxyl Groups: 2
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn