POTASSIUM PEROXIDE - (17014-71-0)

Wprowadzenie

Nazwa: potassium peroxide
* IUPAC
Numer CAS: 17014-71-0
Wzór chemiczny: K2O2
Masa cząsteczkowa: 110.1954 g
Procent Mass: K 70.961 %; O 29.038 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: ionic
Ionic Character: 79.39 %

Termochemia

ΔHf° (s): -118.5 kcal/mol 1 = -495.80 kJ/mol
S° (s): 27.0 cal/(mol•K) 2 = 112.97 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -102.7 kcal/mol 3 = -429.70 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.