HAFNIUM SULFATE - (15823-43-5)

Giới thiệu

Tên: hafnium sulfate
* IUPAC
Số CAS: 15823-43-5
Công thức hóa học: Hf(SO4)2
Khối lượng phân tử: 370.6152 g
Lễ Percent: Hf 48.160 %; S 17.303 %; O 34.535 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn