OXOLINIC ACID - (14698-29-4)

Giới thiệu

Tên: oxolinic acid; 5-ethyl-8-oxo-5,8-dihydro [1,3] dioxolo [4,5-g] quinoline-7-carboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 14698-29-4
Công thức hóa học: C13H11NO5
Khối lượng phân tử: 261.23014 g
Lễ Percent: C 59.770 %; H 4.2442 %; N 5.3618 %; O 30.623 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 6
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 32
Trái phiếu Pi: 6
Tổng số: 38
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn