CALCEIN - (1461-15-0)

Giới thiệu

Tên: calcein; fluorexon
* IUPAC
Số CAS: 1461-15-0
Công thức hóa học: C30H26N2O13
Khối lượng phân tử: 622.53304 g
Lễ Percent: C 57.879 %; H 4.2096 %; N 4.4999 %; O 33.410 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 14
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 75
Trái phiếu Pi: 14
Tổng số: 89
carboxyl Groups: 4
hydroxyl Groups: 2
lai: single bonded carbons, oxygens, and nitrogens are sp3; double bonded carbons and oxygens are sp2

Để biết thêm thông tin

nguồn