KALCEINY - (1461-15-0)

Wprowadzenie

Nazwa: calcein; fluorexon
* IUPAC
Numer CAS: 1461-15-0
Wzór chemiczny: C30H26N2O13
Masa cząsteczkowa: 622.53304 g
Procent Mass: C 57.879 %; H 4.2096 %; N 4.4999 %; O 33.410 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 14
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 75
Obligacje Pi: 14
Całkowity: 89
karboksylowe: 4
grup hydroksylowych: 2
Hybrydyzacja: single bonded carbons, oxygens, and nitrogens are sp3; double bonded carbons and oxygens are sp2

Po więcej informacji

źródła