NETROPSIN - (1438-30-8)

Giới thiệu

Tên: netropsin
* IUPAC
Số CAS: 1438-30-8
Công thức hóa học: C18H26N10O3
Khối lượng phân tử: 430.46424 g
Lễ Percent: C 50.223 %; H 6.0879 %; N 32.538 %; O 11.150 % 

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "Non-intercalative DNA binding agent." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 6506.