BISMUTH(III) VANADATE - (14059-33-7)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) vanadate
* IUPAC
Số CAS: 14059-33-7
Công thức hóa học: BiVO4
Khối lượng phân tử: 323.91948 g
Lễ Percent: Bi 64.516 %; V 15.726 %; O 19.757 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn