BENZYL ACETATE* - (140-11-4)

Wprowadzenie

Nazwa: benzyl acetate
* IUPAC
Numer CAS: 140-11-4
Wzór chemiczny: C9H10O2 or C6H5CH2OCOCH3
Masa cząsteczkowa: 150.1745 g
Procent Mass: C 71.980 %; H 6.7117 %; O 21.307 % 
izomery:  methyl phenylacetate  •  phenyl glycidyl ether  •  p-tolyl acetate  •  hydrocinnamic acid

Klasyfikacja

• organiczny • aromatyczny • ester

klejenie

wiązań podwójnych: 4
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 21
Obligacje Pi: 4
Całkowity: 25
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: aromatic and carboxyl carbons are sp2; other carbons are sp3; double bonded oxygen is sp2; single bonded oxygen is sp3

Po więcej informacji

źródła