HOLMIUM VANADATE - (13977-63-4)

Giới thiệu

Tên: holmium vanadate
* IUPAC
Số CAS: 13977-63-4
Công thức hóa học: HoVO4
Khối lượng phân tử: 279.86942 g
Lễ Percent: Ho 58.931 %; V 18.201 %; O 22.866 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn