CADMIUM MOLYBDATE - (13972-68-4)

Giới thiệu

Tên: cadmium molybdate
* IUPAC
Số CAS: 13972-68-4
Công thức hóa học: CdMoO4
Khối lượng phân tử: 272.3486 g
Lễ Percent: Cd 41.274 %; Mo 35.226 %; O 23.498 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
900°C 1 = 1173.15 K = 1652°F

Tỉ trọng (g/cm3):
5.4 at room temperature/pressure 2
* - 1 atm pressure

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-48.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-48.