CADMIUM MOLYBDATE - (13972-68-4)

Wprowadzenie

Nazwa: cadmium molybdate
* IUPAC
Numer CAS: 13972-68-4
Wzór chemiczny: CdMoO4
Masa cząsteczkowa: 272.3486 g
Procent Mass: Cd 41.274 %; Mo 35.226 %; O 23.498 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
900°C 1 = 1173.15 K = 1652°F

Gęstość (g/cm3):
5.4 at room temperature/pressure 2
* - 1 atm pressure

klejenie

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-48.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-48.