LANTHANUM VANADATE - (13939-40-7)

Giới thiệu

Tên: lanthanum vanadate
* IUPAC
Số CAS: 13939-40-7
Công thức hóa học: LaVO4
Khối lượng phân tử: 253.8446 g
Lễ Percent: La 54.720 %; V 20.067 %; O 25.211 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn