THULIUM(II) CHLORIDE HEPTAHYDRATE - (13778-39-7)

Giới thiệu

Tên: thulium(II) chloride heptahydrate
* IUPAC
Số CAS: 13778-39-7
Công thức hóa học: TmCl27H2O
Khối lượng phân tử: 257.85549 g
Lễ Percent: Tm 65.515 %; Cl 27.498 %; H 0.7817 %; O 6.2047 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn