YTTERBIUM(III) NITRATE - (13768-67-7)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) nitrate
* IUPAC
Số CAS: 13768-67-7
Công thức hóa học: Yb(NO3)3
Khối lượng phân tử: 359.0547 g
Lễ Percent: Yb 48.193 %; N 11.702 %; O 40.103 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn