COPPER(II) TUNGSTATE - (13587-35-4)

Giới thiệu

Tên: copper(II) tungstate
* IUPAC
Số CAS: 13587-35-4
Công thức hóa học: CuWO4
Khối lượng phân tử: 311.3836 g
Lễ Percent: Cu 20.407 %; W 59.039 %; O 20.552 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn