GALLIUM(III) SULFATE - (13494-91-2)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) sulfate
* IUPAC
Số CAS: 13494-91-2
Công thức hóa học: Ga2(SO4)3
Khối lượng phân tử: 427.6338 g
Lễ Percent: Ga 32.608 %; S 22.494 %; O 44.896 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn