GALLIUM(III) NITRATE - (13494-90-1)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) nitrate
* IUPAC
Số CAS: 13494-90-1
Công thức hóa học: Ga(NO3)3
Khối lượng phân tử: 255.7377 g
Lễ Percent: Ga 27.263 %; N 16.430 %; O 56.305 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn