RUBIDIUM PERIODATE - (13465-48-0)

Giới thiệu

Tên: rubidium periodate
* IUPAC
Số CAS: 13465-48-0
Công thức hóa học: RbIO4
Khối lượng phân tử: 276.36987 g
Lễ Percent: Rb 30.925 %; I 45.918 %; O 23.156 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn