CESIUM PERCHLORATE - (13454-84-7)

Wprowadzenie

Nazwa: cesium perchlorate; caesium perchlorate
* IUPAC
Numer CAS: 13454-84-7
Wzór chemiczny: CsClO4
Masa cząsteczkowa: 232.35605 g
Procent Mass: Cs 57.199 %; Cl 15.258 %; O 27.542 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
250°C 1 = 523.15 K = 482°F


* - 1 atm pressure

Rozpuszczalność

Ksp:3.95·10-3 2

klejenie

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-51.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.