RUBIDIUM IODATE - (13446-76-9)

Giới thiệu

Tên: rubidium iodate
* IUPAC
Số CAS: 13446-76-9
Công thức hóa học: RbIO3
Khối lượng phân tử: 260.37047 g
Lễ Percent: Rb 32.825 %; I 48.739 %; O 18.434 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn