URANIUM(V, VI) OXIDE - (1344-59-8)

Giới thiệu

Tên: uranium(V, VI) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1344-59-8
Công thức hóa học: U3O8
Khối lượng phân tử: 842.08193 g
Lễ Percent: U 84.800 %; O 15.199 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 52.73 %

Để biết thêm thông tin

nguồn