THORIUM(IV) OXIDE - (1314-20-1)

Wprowadzenie

Nazwa: thorium(IV) oxide
* IUPAC
Numer CAS: 1314-20-1
Wzór chemiczny: ThO2
Masa cząsteczkowa: 264.0369 g
Procent Mass: Th 87.880 %; O 12.119 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne


Temperatura wrzenia:*
4400°C 1 = 4673.15 K = 7952°F

* - 1 atm pressure

klejenie

klejenie: ionic
Ionic Character: 64.85 %

Termochemia

ΔHf° (s): -292 kcal/mol 2 = -1,221.73 kJ/mol
S° (s): 15.6 cal/(mol•K) 3 = 65.27 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -280.1 kcal/mol 4 = -1,171.94 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-90.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.