GERMANUIM(IV) OXIDE - (1310-53-8)

Wprowadzenie

Nazwa: germanuim(IV) oxide
* IUPAC
Numer CAS: 1310-53-8
Wzór chemiczny: GeO2
Masa cząsteczkowa: 104.6388 g
Procent Mass: Ge 69.419 %; O 30.580 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 43.33 %

Termochemia

ΔHf° (s hexagonal): -131.7 kcal/mol 1 = -551.03 kJ/mol
S° (s hexagonal): 13.21 cal/(mol•K) 2 = 55.27 J/(mol•K)
ΔGf° (s hexagonal): -118.8 kcal/mol 3 = -497.06 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.