CALCIUM PEROXIDE - (1305-79-9)

Giới thiệu

Tên: calcium peroxide
* IUPAC
Số CAS: 1305-79-9
Công thức hóa học: CaO2
Khối lượng phân tử: 72.0768 g
Lễ Percent: Ca 55.604 %; O 44.395 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 73.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn