CURIUM(III) OXIDE - (12371-27-6)

Giới thiệu

Tên: curium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12371-27-6
Công thức hóa học: Cm2O3
Khối lượng phân tử: 541.9982 g
Lễ Percent: Cm 91.144 %; O 8.8557 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn