BUTYL ACETATE - (123-86-4)

Wprowadzenie

Nazwa: butyl acetate; n-butyl acetate; butyl ethanoate
* IUPAC
Numer CAS: 123-86-4
Wzór chemiczny: C6H12O2 or CH3COO(CH2)3CH3
Masa cząsteczkowa: 116.15828 g
Procent Mass: C 62.039 %; H 10.412 %; O 27.547 % 
izomery:  ethyl butyrate  •  propyl propionate  •  4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone  •  hexanoic acid*  •  isopropyl glycidyl ether  •  2-methylpentanoic acid  •  ethyl isobutyrate

Klasyfikacja

• organiczny • ester

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 19
Obligacje Pi: 1
Całkowity: 20
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła