ALLYL CAPROATE - (123-68-2)

Wprowadzenie

Nazwa: allyl caproate; prop-2-enyl hexanoate*; allyl hexanoate; 2-propenyl n-hexanoate; hexanoic acid, 2-propenyl ester
* IUPAC
Numer CAS: 123-68-2
Wzór chemiczny: C9H16O2
Masa cząsteczkowa: 156.22214 g
Stan skupienia: colorless to pale yellow/clear liquid
Procent Mass: C 69.193 %; H 10.323 %; O 20.482 % 

Klasyfikacja

• organiczny • alken • ester

klejenie

wiązań podwójnych: 2
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 26
Obligacje Pi: 2
Całkowity: 28
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: single bonded carbons are sp3; double bonded carbons are sp2; double bonded oxygen is sp2; single bonded oxygen is sp3

Po więcej informacji

źródła