MONOMETHYLFORMAMIDE - (123-39-7)

Giới thiệu

Tên: monomethylformamide
* IUPAC
Số CAS: 123-39-7
Công thức hóa học: C2H5NO
Khối lượng phân tử: 59.0672 g
Lễ Percent: C 40.667 %; H 8.5321 %; N 23.713 %; O 27.086 % 
đồng phân:  acetamide

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "Solvent." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 6100.