BISMUTH(III) ORTHOTANTALATE - (12272-29-6)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) orthotantalate
* IUPAC
Số CAS: 12272-29-6
Công thức hóa học: BiTaO4
Khối lượng phân tử: 453.92588 g
Lễ Percent: Bi 46.038 %; Ta 39.862 %; O 14.098 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn