NEPTUNIUM(V) OXIDE - (121433-01-0)

Giới thiệu

Tên: neptunium(V) oxide
* IUPAC
Số CAS: 121433-01-0
Công thức hóa học: Np2O5
Khối lượng phân tử: 553.997 g
Lễ Percent: Np 85.560 %; O 14.439 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 64.85 %

Để biết thêm thông tin

nguồn