TITANIUM(II) OXIDE - (12137-20-1)

pagpapakilala

pangalan: titanium(II) oxide
* IUPAC
CAS Number: 12137-20-1
Chemical Formula: TiO
Molar Mass: 63.8664 g
mass Percent: Ti 74.948 %; O 25.051 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 57.58 %

termokimika

ΔHf° (s alpha): -129.7 kcal/mol 1 = -542.66 kJ/mol
S° (s alpha): 8.31 cal/(mol•K) 2 = 34.77 J/(mol•K)
ΔGf° (s alpha): -122.7 kcal/mol 3 = -513.38 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.